اولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت

اولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت

Teh 1st National Conferance on Organizational Development and Resources Management in the Health System

اولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید.


محورهای همایش:

ساختار و نظام نوین مدیریت سلامت
مدیریت منابع انسانی کارآمد در نظام سلامت
نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
تأمین منابع، مدیریت مالی و حسابداری نظام سلامت
نظام بهره‌وری و نگهداشت تجهیزات، تأسیسات و فضاهای فیزیکی
مدیریت دانش، فناوری و نوآوری در نظام سلامت
مشارکت بخش دولتی و غیردولتی