اولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت

Teh 1st National Conferance on Organizational Development and Resources Management in the Health System

اولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید.