همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، بهمن ماه ۱۳۹۲

همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد

National Conference of Catalyst

پوستر همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد

همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ضا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد