پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی، آبان ماه 98

پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی

Fifth National Conference on Application of Nuclear Technology in Agriculture and Natural Resources

پوستر پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی

پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه یزد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی همایش

1-بیوتکنولوژی و اصلاح گیاهان زراعی، باغی، دارویی، جنگلی و مرتعی

2-مدیریت منابع آب و آبخیزداری

3-پایش و سنجش محیط زیست

4-علوم و مهندسی خاک

5-آلودگی عناصر رادیو اکتیو و فلزات سنگین

6-مطالعات تغییر اقلیم

7-مدیریت آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز

8-دامپزشکی، علوم دامی و شیلات

9-علوم و صنایع غذایی

10-ترویج اقتصاد، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی هسته ایمقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی