همایش کشوری دانشجویی نانوتکنولوژی در علوم بهداشتی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

همایش کشوری دانشجویی نانوتکنولوژی در علوم بهداشتی

National Conference of Nanotechnology in Health Sciences

همایش کشوری دانشجویی نانوتکنولوژی در علوم بهداشتی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.