دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

2nd National Conference on Natural Gas Conversion

دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايرانوزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی