اولین همایش ملی شیمی و فناوری نانو، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی شیمی و فناوری نانو

1st National Chemistry & Nanotechnology Conference

پوستر اولین همایش ملی شیمی و فناوری نانو

اولین همایش ملی شیمی و فناوری نانو در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي پرديس تحصيلات تكميلي علوم و تحقيقات گيلان در شهر رشت برگزار گردید.