اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

The first national conference on new technologies in Chemistry & Chemical Engineering

پوستر اولین همایش ملی فناوری های نوین در  شیمی و مهندسی شیمی

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،شركت تعاوني علمي پژوهشي ويستا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی