نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس، اسفند ماه 98

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس

First National Conference on New Achievements in the Emergency Area

پوستر نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط سازمان اورژانس کشور در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش
دستاوردهای نوین در زمینه ثابت سازی،حمل و انتقال مصدوم(زمینی و هوایی)
احیای قلبی ریوی 
تروما
اورژانس داخلی
مدیریت بحران و دفاع غیر نظامی در حوزه سلامت 
ارتباطات پزشکی از را ه دور 
آموزش در حوزه اورژانس