اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادارت ، مرداد ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادارت

1st National Conference on Mineral Water Emphasis to Production and Export

پوستر اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادارت

اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادارت در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ توسط ،سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال بختياري در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادارت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادارت