همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور، آبان ماه ۱۳۸۶

همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

1st National Conference of Marine Technology and Industry

همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور