اولین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری، بهمن ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

The first national conference on tourism management and industry

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

اولین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری