اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکی، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکی

First National Congress of Medical Informatics

پوستر اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکی

اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.