اولین همایش ملی مهدویت و آینده پژوهی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی مهدویت و آینده پژوهی

The first national conference of Mahdism and Futurism

پوستر اولین همایش ملی مهدویت و آینده پژوهی

اولین همایش ملی مهدویت و آینده پژوهی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،حوزه علمیه خواهران استان کرمانشاهبا همکاری بنیاد فرهنگی مهدی موعود عجل الله فرجه الشریف در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهدویت و آینده پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهدویت و آینده پژوهی