اولین همایش ملی بحران های محیط زیستی حاشیه نشینی، تیر ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی بحران های محیط زیستی حاشیه نشینی

First National Conference on Marginal Environmental Crises

پوستر اولین همایش ملی بحران های محیط زیستی حاشیه نشینی

اولین همایش ملی بحران های محیط زیستی حاشیه نشینی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی بحران های محیط زیستی حاشیه نشینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بحران های محیط زیستی حاشیه نشینی