همایش ملی مهندسی مکانیک، مهر ماه ۱۳۹۱

همایش ملی مهندسی مکانیک

National Conference of Mechanical Engineering

پوستر همایش ملی مهندسی مکانیک

همایش ملی مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز در شهر الیگودرز برگزار گردید.