دومین همایش ملی سرب و روی ایران، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی سرب و روی ایران

The Second National Conference on Lead and Zinc in Iran

پوستر دومین همایش ملی سرب و روی ایران

دومین همایش ملی سرب و روی ایران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی سرب و روی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی سرب و روی ایران