سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران

سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ توسط ،مركز پژوهشي زمين كاو در شهر تهران برگزار گردید.