اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا

پوستر اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا

اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا