کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی

پوستر کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی

کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه دانش گستر سالار كيا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.