کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار، اسفند ماه 97

کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار

National Conference on New Ideas in Urban Management with Emphasis on Sustained Income Approach

پوستر کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار

کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط شهرداری کاشمر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کاشمر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

  •      شناسایی چالش ها و فرصت های مدیریت شهری در حوزه درآمد پایدار
  •      کمک به دستیابی به روش های جدید مدیریت شهری جهت بهبود وضعیت کنونی شهر
  •      ارائه ایده های جدید جهت زیباسازی شهر
  •      ارائه اخرین دستاوردهای مدیریت شهری در خصوص درآمد پایدار

 

محورهای کنفرانس:

رشته ها: مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، معماری و شهرسازی، گردشگری و کارآفرینی، کشاورزی.

 مدیریت نوین و توسعه شهری
 توسعه اقتصادی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی

زندگی اجتماعی و فردی در مدیریت شهری

بافت فرسوده و ناهنجاری های آن

آموزش حقوق شهروندی

 ایمنی و مدیریت بحران

هنر شهرسازی و معماری در مدیریت شهری

توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی

کارآفرینی و اشتغال زایی در مدیریت شهری

برندسازی شهری

محیط زیست و زیست پذیری شهرها

فضای سبز، درختان مثمر و غیرمثمر، بحران آب