اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت

اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت

1st National Congress of Information Technology in Health System

اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۸ تا ۷ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت