اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت، اسفند ماه ۱۳۸۸

اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت

1st National Congress of Information Technology in Health System

اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت