همایش ملی پرستاری در بیماری های مزمن، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش ملی پرستاری در بیماری های مزمن

National Conference on Nursing in Chronic Illness

پوستر همایش ملی پرستاری در بیماری های مزمن

همایش ملی پرستاری در بیماری های مزمن در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان در شهر دهاقان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پرستاری در بیماری های مزمن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پرستاری در بیماری های مزمن