همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز

National Conference on International Law in the mirror of the day

پوستر همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز

همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط جهاد دانشگاهی،جهاددانشگاهي استان آذربايجان‌غربي در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز