اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی: راهی به سوی توسعه، اسفند ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی: راهی به سوی توسعه

First National Conference on Innovation in Engineering: A Path to Development

پوستر اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی: راهی به سوی توسعه

اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی: راهی به سوی توسعه در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، در شهر چالوس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی: راهی به سوی توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نوآوری در مهندسی: راهی به سوی توسعه