دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار

پوستر دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.