دومین همایش سراسری فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهمن ماه ۱۳۹۰

دومین همایش سراسری فناوری اطلاعات و ارتباطات

Second National Conference on Information and Communication Technology

پوستر دومین همایش سراسری فناوری اطلاعات و ارتباطات

دومین همایش سراسری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر،آموزشكده سما ملاير در شهر ملایر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش سراسری فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش سراسری فناوری اطلاعات و ارتباطات