همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)، خرداد ماه ۱۳۹۱

همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)

National Congress of Inter-basin water transfer (Challenges and Opportunities)

پوستر همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)

همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها) در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)