همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)، خرداد ماه 91

همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)

National Congress of Inter-basin water transfer (Challenges and Opportunities)

پوستر همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)

همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها) در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها) مراجعه فرمایید.


همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)، با اهداف بررسی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور حل چالش‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها، استفاده بهینه و پایدار از فرصت‌ها، بررسی مسائل حقوقی حوضه‌های مبدأ و مقصد با تأکید بر مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در 3 خرداد سال 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با همکاری و حمایت سازمان جهاد کشاورزی  استان چهارمحال و بختیاری، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، مرکز تحقیقات منابع آب و استانداری استان در شهرکرد برگزار می‌گردد.
لذا از کلیه پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان، کاربران و فن آوران فرهیخته کشور دعوت به عمل می‌آید تا مقالات خود را در محورهای اعلام شده طبق قالب پیوست حداکثر تا تاریخ 20/12/90 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

محورهای همایش:
1. ابعاد فنی و اجرایی
2. چالش‌های زیست محیطی
3. تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
4. اثرات آبخیزداری و حفاظت خاک بر انتقال آب بین حوضه‌ای
5. تغییر اقلیم، کمبود منابع آب و اثرات آن بر انتقال آب بین حوضهای
6. جایگاه انتقال آب بین حوضه‌ای بر منافع ملی با رویکرد توسعه پایدار
7. مدیریت یکپارچه منابع آب و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای
8. ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی

پیام دبیرهمایش:
آب و مسائل متنوع مرتبط با آن از الزامات توسعه پایدار در جوامع روبه رشد می باشد. عرضه محدود و تقریباً ثابت آب و حتی کاهش آن دردوره های خشکسالی، چالش‌هایی را در تمامی مناطق  به ویژه نواحی پر مصرف موجب می گردد که  گاهاً این چالش‌ها منجر به بروز حوادث تلخی می شوند. از جمله‌ی راه کارهای برون رفت از بحران کم آبی در نواحی خشک و نیمه خشک، انتقال آب بین حوضه ای است که به جهت تاثیرات اکولوژیکی به شدت مورد بحث و نقادی اندیشمندان، کارشناسان وکاربران آب قرار گرفته است. بر این اساس و با توجه به لزوم در نظر گرفتن ابعاد گوناگون و متفاوت انتقال آب بین حوضه‌ای و با هدف  فائق آمدن بر تبعات این سیاست و ارائه راه حل های مناسب  برآن شدیم  تا در پرتو الطاف الهی و با حمایت‌های همه جانبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان،  همایش ملی " انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها) "را برگزار نماییم. این همایش با اهدافی همچون بررسی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور حل چالش‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در استان و کشور، تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها و استفاده بهینه و پایدار از فرصت‌ها برای مناطق ذینفع ،  بررسی مسائل حقوقی حوضه‌های مبداً و مقصد با تاکید بر مسائل زیست محیطی، توسعه پایدارو عدالت اجتماعی برگزار خواهد شد. به علاوه کوشش خواهد شدتا نقش آب به عنوان محور توسعه پایدار به تصویر کشیده شود. در این راستا از کلیه پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان، کاربران و فن آوران فرهیخته کشور جهت حضور فعال و ارائه مقاله در این رویدادعلمی، که در خردادماه سال  1391و همزمان با شکوفایی لاله‌های واژگون و بهار طبیعت در شهرکرد، سرزمین برف وآفتاب برگزار می گردد،  دعوت به عمل می آید.

رحیم علیمحمدی
دبیر همایش

نحوه نگارش و ارسال مقالات
1. مقالات ارسالی حداکثر در 8 صفحه A4  تهیه و تنظیم گردد (شامل چکیده انگلیسی).
چارچوب کلی مقاله شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، چکیده فارسی، واژههای کلیدی(حداکثر 6 واژه)، مقدمه، مواد و روش‌ها، بحث، نتیجهگیری و فهرست منابع می‌باشد. به منظور یکسان سازی ساختار مقالات، فایل Template- WTC بعنوان راهنمای تنظیم مقاله ساخته شده است. این فایل را ذخیره نموده و با کلیک کردن در هر قسمت، مقاله خود را بر روی آن تایپ کنید تا تمام ضوابط این راهنما به طور خودکار رعایت گردد.
2. مقاله باید دارای چکیده انگلیسی و فارسی باشد. چکیده مقاله در حداکثر 250 کلمه، بیانگر مسأله، روش و نتیجه‌گیری کلی از پژوهش است. چکیده انگلیسی در انتهای مقاله آورده شود.
3. عنوان جداول در بالای آنها و عنوان شکل‌ها در زیر آنها و به صورت وسط چین درج گردد. آحاد بکار رفته در اشکال و جداول سیستم متریک (SI) بوده و حتی المقدور در اشکال از اعداد فارسی استفاده شده باشد.
4. فرمول‌ها و روابط از انتهای سطرها در سمت چپ شروع شود و شماره روابط در همان سطر و در سمت راست متن درون پرانتز درج گردد. ذیل هر فرمول علائم بکار رفته و آحاد آنها ذکر شود. معادلات و روابط با استفاده از قسمت Word Equation Editor  تنظیم گردد.
5. ارجاع به منبع در متن مقاله پس از ذکر یک مطلب مهم صورت گیرد. منابع اشاره شده در متن مقاله باید قبلاً به صورت کتاب یا مقاله مندرج در یکی از مجلات علمی درآمده باشد. نحوه ارجاع در متن با نام نویسنده و سال می‌باشد و تمامی اسامی باید به فارسی باشد. درصورت ذکر نام نگارنده (گان) در متن منابعی که یک یا دو نگارنده دارند هردو اسم و منابعی که بیش از دو نگارنده دارند ابتدا اسم نفر اول و پس از آن از واژه همکاران استفاده گردد.
چاو و میدمنت (1988) در مطالعه‌ای.....  یا علیزاده و همکاران(1390) دریافتند....   یا  نتایج مدلسازی آنها در هند این موضوع را ثابت نمود(سینگ،2011).
6. منابع مورد استفاده در انتهای مقاله باید صرفاً از منابع اشاره شده در متن بوده  و فهرست منابع بر اساس حروف الفبا و مطابق با مثال‌های زیر تنظیم شوند ابتدا منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی آورده می‌شود.
صمدی بروجنی، ح. 1389. انتقال آب بین حوضه‌ای(فرصت‌ها و چالش‌ها)، انتشارات دانشگاه شهرکرد، مرکز تحقیقات منابع آب.376 صفحه.
ضرغامی، م. و احسانی، ا.1390.ارزیابی روشهای مختلف تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب طرحهای انتقال آب به حوضه دریاچه ارومیه، مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال 7، شماره2، 1-12.
Abrishamchi, A., A. Ebrahimian, M. Tajrishi, and Marino, M. A. 2005. Case study: application of multicriteria decision making to urban water supply, journal of water resources planning and management, 131(4):326-335.
7. اصل مقالات می‌بایست در قالب word 2003|2007  تا پایان مهلت مقرر به دبیرخانه کنفرانس ارسال شود.
8. مقاله ارسال شده جنبه نوآوری و کاربردی داشته باشد و قبلاً  در همایشی ارائه نشده باشد.
نوع و اندازه قلم‌ها
قسمت‌های مقاله نوع و اندازه قلم‌ها
عنوان فارسی مقاله B Zar 14 bold
اسامی نویسندگان B Zar 12 bold
اطلاعات و مشخصات نویسندگان B Zar 11
متن مقاله B Zar 12
متن چکیده فارسی B Zar 11
واژه‌های کلیدی فارسی B Zar 10 bold italic
عناوین اصلی مقاله B Zar 12 bold
عناوین فرعی مقاله B Zar 10 bold
پاورقی فارسی B Zar 10
عنوان جداول و شکل‌ها B Zar 10 bold
منابع فارسی B Zar 12
عنوان انگلیسی مقاله Times New Roman 14 bold
چکیده انگلیسی Times New Roman 12
کلمات کلیدی انگلیسی Times New Roman 11 bold Italic
پاورقی انگلیسی Times New Roman 10
منابع انگلیسی Times New Roman 12
فاصله بین سطر‌ها Single
حاشیه بالا ، راست ،چپ و پایین 3 سانتیمترمقالات پذیرش شده در همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)