سومین همایش ملی گاومیش، بهمن ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی گاومیش

The 3th National Conference on Iranian Buffalo

پوستر سومین همایش ملی گاومیش

سومین همایش ملی گاومیش در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان در شهر کارون برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی گاومیش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی گاومیش