نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی

نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی

01st National Conference on Hydrogeology

نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در شهر بهبهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی