نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی، آبان ماه ۱۳۸۸

نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی

01st National Conference on Hydrogeology

نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان در شهر بهبهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی