سومین همایش ملی شیمی، تحقیقات، فناوری ها و دستاوردها، اسفند ماه ۱۳۹۲

سومین همایش ملی شیمی، تحقیقات، فناوری ها و دستاوردها

3rd National Conference on Chemistry, Research, Technologies and Achievements

پوستر سومین همایش ملی شیمی، تحقیقات، فناوری ها و دستاوردها

سومین همایش ملی شیمی، تحقیقات، فناوری ها و دستاوردها در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی شیمی، تحقیقات، فناوری ها و دستاوردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی شیمی، تحقیقات، فناوری ها و دستاوردها