اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی، آبان ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی

The first national conference on humanities and Islamic wisdom

پوستر اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی

اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ توسط ،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی