اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی، بهمن ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی

The 1th National e-Conference on Health and Food Safety

اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.