اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی، بهمن ماه 92

اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی

The 1th National e-Conference on Health and Food Safety

اولین همایش ملی الکترونیکی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


همایش ملی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی فرصتی است تا دستاوردها و نگاه کارشناسی و علمی عرصه تولیدات کشاورزی و توسعه پایدار که از ضروریات حیات بشری می باشد باشیم، امید است این رویداد علمی امکان تبادل آخرین دستاوردهای مرتبط و عجین شده با علوم کشاورزی، غذایی و سایر موضوعات مرتبط را به منظور بررسی عمیق چالشهای پیش رو این عرصه را فراهم آورده و با بهره گیری از نتایج آن، برنامه ریزی لازم و کافی در جهت تکامل و توسعه صنعت و علم کشاورزی و موضوعات وابسته می باشد، انجام پذیرد.

 

 


محورهای همایش:

- معرفی آخرین دستاوردها در زمینه سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
- معرفی آخرین دستاوردها در زمینه غذاهای ارگانیک و فراسودمند
- بکارگیری زیست فناوری و نانوفناوری در سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
- بکارگیری فرآیندهای نوین در سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
- عرضه ی غذاهای ارگانیک و فراسودمند بمنظور تامین سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
- نقش فرآوری و بسته بندی در تامین سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
- تولید غذاهای ارگانیک و فراسودمند از طریق اصلاح شرایط تولید محصولات کشاورزی
- فرمولاسیون غذاهای ارگانیک و فراسودمند
- نقش تغذیه و رژیم درمانی در تامین سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
- نقش حماسه اقتصادی بر سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
- حمایت از تولید ملی در جهت تامین سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
- نقش صنایع تبدیلی در تامین سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
- آینده سلامت، ایمنی و امنیت غذایی و روند تاثیرگذاری آن در سلامت و اقتصاد جوامع بشری
- کارآفرینی و توسعه بازار و ایجاد بازارهای جدید
- توجه به ارزش غذایی و نقش فرآورده های آبزیان در تغذیه سالم و ارگانیک
- نقش توسعه تولید و فرآوری غذاهای دریایی در تامین امنیت و ایمنی غذایی
- پیشرفت های اخیر در صنایع کنسروسازی، فرآورده های گوشتی و ماهی