همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

National Conference on Human, Environment and Sustainable Development

همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار