اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف

First National Congress of the Humanities and Dedicated

پوستر اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف

اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ توسط ،اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف