اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی با کاربرد علم شیمی و مهندسی مواد،عمران و ورزش برای تولید و بازیافت مواد، آذر ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی با کاربرد علم شیمی و مهندسی مواد،عمران و ورزش برای تولید و بازیافت مواد

Ist National Conference on Green Tecnology

پوستر اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی با کاربرد علم شیمی و مهندسی مواد،عمران و ورزش برای تولید و بازیافت مواد

اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی با کاربرد علم شیمی و مهندسی مواد،عمران و ورزش برای تولید و بازیافت مواد در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، در شهر ساوه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.