همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین، دی ماه ۱۳۸۶

همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

National Conference on Geography and Land Preparation

همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین