سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)

سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)

The Third National Conference on Farm Water Management

پوستر سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)

سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ تا ۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه تحقیقات خاک و آب و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 

برنامه ریزی آبیاری در شرایط کم آبی
کارآیی مصرف آب کشاورزی
مدیریت آب های شور و نامتعارف در مزرعه
ارزیابی سامانه‌های آبیاری در مزرعه
تأثیرویژگی‌های خاک، تناسب اراضی و الگوی کشت بر مدیریت آب در مزرعه
نقش مدیریت زراعی، حاصلخیزی خاک و ارقام گیاهی در مدیریت آب در مزرعه
کاربرد علوم و فنون نوین در بهبود مدیریت آب در مزرعه
نقش نظام های بهره برداری، آموزش و ترویج در مدیریت آب در مزرعه
عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، اخلاقی و حقوقی مؤثر بر مدیریت آب در مزرعه
تأثیر آبیاری موضعی بر بهره برداری پایدار از خاک
تغییر اقلیم و تأثیرآن بر مدیریت آب در مزرعهمقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)