سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)

The Third National Conference on Farm Water Management

پوستر سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)

سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه تحقیقات خاک و آب،موسسه تحقيقات خاك و آب در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)