اولین همایش ملی تازه های روانشناختی کاربردی، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی تازه های روانشناختی کاربردی

The first national conference of new applied psychology

پوستر اولین همایش ملی تازه های روانشناختی کاربردی

اولین همایش ملی تازه های روانشناختی کاربردی در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تازه های روانشناختی کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تازه های روانشناختی کاربردی