اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»

اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»

1th National Conference on Future Perspective of Iranian Economy

پوستر اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»

اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی» در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۲ توسط گروه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- تولید ملی و اشتغال
- تولید ملی و سرمایه گذاری
- تولید ملی و بازرگانی خارجی
- تولید ملی و خصوصی سازی
- تولید ملی و نقش دولت
- تولید ملی و نقش صنعت گردشگری

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»