کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه، آبان ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه

پوستر کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه

کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه