نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق، تیر ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق

First National Conference on Fire Fighting Command

پوستر نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق

نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق