همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید، آذر ماه ۱۳۹۵

همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید

National Conference on Family and emerging issues

پوستر همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید

همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان -اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید