اولین همایش ملی چالش های خانواده در دوران کرونا و پساکرونا، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی چالش های خانواده در دوران کرونا و پساکرونا

The first national conference of family challenges in sports and post-corona era

پوستر اولین همایش ملی چالش های خانواده در دوران کرونا و پساکرونا

اولین همایش ملی چالش های خانواده در دوران کرونا و پساکرونا در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی چالش های خانواده در دوران کرونا و پساکرونا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی چالش های خانواده در دوران کرونا و پساکرونا