همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار، دی ماه ۱۳۹۰

همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

National Conference on Environmental Scieces and Sustainable Development

همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه ملاير در شهر ملایر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار