اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت

The first national conference on entrepreneurship in the field of health

پوستر اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت

اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر، در شهر ایرانشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت