دومین کنفرانس ملی اقتصاد، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی اقتصاد

پوستر دومین کنفرانس ملی اقتصاد

دومین کنفرانس ملی اقتصاد در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی اقتصاد مراجعه فرمایید.