اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور، خرداد ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور

First National Conference on Electrical and Computer north Iran (Bandar anzali)

پوستر اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور

اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،موسسه آموزش عالي موج در شهر بندرانزلی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور