کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، آذر ماه ۱۳۹۰

کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

National Conference on Entrepreneurship, cooperation, economic jihad

پوستر کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نايين در شهر نایین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی